==HOTLINESHOW== ==HOTLINESHOWOTHER==

Vườn quốc gia Côn Đảo nằm ở quần đảo Côn Sơn thuộc địa giới hành chính huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cách thành phố Vũng Tàu khoảng 180km về hướng Đông Nam. Diện tích quản lý bảo vệ trên 19.990ha gồm hợp phần bảo tồn rừng hơn 5.990ha, hợp phần bảo tồn biển 14.000ha và vùng đệm biển 20.500ha.

Vấn Đề Bảo Tồn Đa Dạng Sinh Học Tại Côn Đảo - Ảnh 1

 

Côn Đảo là khu vực ưu tiên mang tầm quốc gia và quốc tế trong chiến lược bảo tồn đa dạng sinh học. Kế hoạch hành động đa dạng sinh học và chiến lược GEF quốc gia Việt Nam được chính phủ phê duyệt năm 1995 xếp Côn Đảo là khu vực ưu tiên hàng đầu.

 

Biển Côn Đảo có các hệ sinh thái điển hình của một vùng biển nhiệt đới là hệ sinh thái rừng ngập mặn, hệ sinh thái cỏ biển, hệ sinh thái rạn san hô. Đã ghi nhận 1.725 loài sinh vật biển với 46 loài thực vật ngập mặn, 133 loài rong biển, 11 loài cỏ biển, 226 loài thực vật phù du, 143 loài động vật phù du, 360 loài san hô, 130 loài giun nhiều tơ, 116 loài giáp xác, 187 thân mềm, 115 loài da gai, 205 loài cá rạn san hô, 9 loài bò sát biển, 37 loài chim biển và 7 loài thú biển trong đó 72 loài sinh vật nguy cấp, quý, hiếm bao gồm: T hực vật (04) loài ; thân mềm (16 loài); da gai (06 loài); san hô (12 loài); cá (24 loài); bò sát (02 loài); chim biển (01 loài); thú (07 loài), các loài thú biển lớn như Dugong, Cá heo mõm dài...

 

Vấn Đề Bảo Tồn Đa Dạng Sinh Học Tại Côn Đảo - Ảnh 2

 

Ông Trần Đình Huệ, Phó Giám đốc Vườn quốc gia Côn Đảo cho biết Côn Đảo được tổ chức khoa học trong và ngoài nước đánh giá là Vườn có tiềm năng đa dạng sinh học cao, các hệ sinh thái phong phú, có nhiều loại động thực, vật quý hiếm, đặc hữu là nơi có ý nghĩa quan trọng toàn cầu về sinh vật biển, sinh cảnh trên cạn bởi tiềm năng sinh học và vị trí của nó.

 

Nhiều loài sinh vật tại Côn Đảo có giá trị cung cấp thực phẩm và dược liệu. Bảo tồn đa dạng sinh học tại Côn Đảo chính là sự bảo tồn và khai thác bền vững kho dược liệu và thực phẩm trong tương lai. Đây là nơi để các nhà khoa học đến nghiên cứu và nhiều sinh viên đến thực tập. Có thể nói rằng đa dạng sinh học Côn Đảo có giá trị cao về giáo dục và khoa học.

 

Vấn Đề Bảo Tồn Đa Dạng Sinh Học Tại Côn Đảo - Ảnh 3

 

Tài nguyên đa dạng sinh học và cảnh quan Côn Đảo đang là tiềm năng và thế mạnh để khai thác và Phát triển Lữ Hành sinh thái. Phát triển Lữ Hành sinh thái và dịch vụ trải nghiệm sinh thái đang tạo ra nghề và thu nhập ổn định, đáng kể cho cộng đồng địa phương. Bảo tồn tài nguyên đa dạng sinh học, cảnh quan thiên nhiên góp phần bảo tồn và tôn tạo di tích lịch sử đặc biệt của Việt Nam tại Côn Đảo

 

Vấn Đề Bảo Tồn Đa Dạng Sinh Học Tại Côn Đảo

Vấn Đề Bảo Tồn Đa Dạng Sinh Học Tại Côn Đảo
85 9 94 179 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==