==HOTLINESHOW== ==HOTLINESHOWOTHER==

UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa phê duyệt đề án cho thuê môi trường rừng để kinh doanh hành trình sinh thái kết hợp bảo tồn thiên nhiên tại vườn quốc gia Côn Đảo giai đoạn đến năm 2020. Theo đó, UBND tỉnh cho phép  sử dụng một phần diện tích tự nhiên trong khu vực thuê môi trường rừng để tổ chức không gian trải nghiệm và xây dựng công trình hạ tầng. Các công trình xây dựng phải dựa theo các điều kiện tự nhiên, hài hòa với cảnh quan môi trường thiên nhiên, không làm thay đổi lớn diện mạo, địa hình tự nhiên và phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.

Vườn Quốc Gia Côn Đảo Mở Cửa Đi Vào Kinh Doanh - Ảnh 1

Thời gian cho thuê không quá 50 năm, sau mỗi chu kỳ 10 năm sẽ xem xét quyết định tiếp tục ký hợp đồng dựa trên kết quả đánh giá tác động môi trường của hoạt động cho thuê môi trường rừng. Sau thời hạn thuê nếu bên thuê thực hiện đúng hợp đồng thì chủ rừng xem xét tiếp tục kéo dài thời gian cho thuê, nhưng không kéo dài quá 20 năm. Giá thuê xác định ban đầu được hai bên cùng thỏa thuận điều chỉnh 5 năm một lần nhưng không quá 2% doanh thu.

 

Theo UBND tỉnh, việc cho thuê môi trường rừng để phát triển dịch vụ du lịch sinh thái sẽ không làm thay đổi quyền sở hữu của Nhà nước về rừng, tài nguyên thiên nhiên trên mặt đất và dưới lòng đất của vườn quốc gia Côn Đảo. Đối với khu rừng cho thuê để kinh doanh phát triển du lịch sinh thái dưới tán rừng, nhà đầu tư có trách nhiệm lập bản cam kết bảo vệ rừng với chủ rừng để thực hiện bảo vệ và phát triển rừng theo quy định của Luật Bảo vệ và phát triển rừng, cùng các văn bản pháp luật có liên quan. Ngoài ra, nhà đầu tư không được chuyển quyền sử dụng đất rừng vườn quốc gia Côn Đảo đối với các công trình phục vụ du lịch sinh thái trong diện tích được thuê.

 

Nguồn: Báo Bà Rịa Vũng Tàu

 

Vườn Quốc Gia Côn Đảo Mở Cửa Đi Vào Kinh Doanh

Vườn Quốc Gia Côn Đảo Mở Cửa Đi Vào Kinh Doanh
12 1 13 25 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==